Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za 60s k odhlášení. Tlačítkem „Prodloužit“ odložíte odhlášení o 45 minut.

Jak jste spokojen/a s fungováním Klientské zóny?

Děkujeme, to máme radost. Je i tak něco, co bychom mohli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak? Co vám tam chybí?
Děkujeme za váš názor. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak, abyste nám příště dal/a jedničku?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?

Cestovní pojištění krátkodobé - Individuální

1Kalkulačka pojištění 2Osobní údaje 3Platba a doručení 4Rekapitulace 5Závěr

Vyplňte prosím všechny údaje označené tučně s hvězdičkou, údaje jsou potřebné pro uzavření smlouvy.

Chyba!

Kdy jedete

Pojistit se můžete nejdříve hodinu od sjednání nebo s odkladem až 90 dní. Délka pojištění je maximálně 365 dní. Datum napište ve formátu dd/mm/rrrr nebo jej vyberte z kalendáře.


Kdo jede

Věk osob je rozdíl mezi rokem počátku pojištění a rokem narození pojištěného. 

nápověda

Např. pokud má pojištění počátek v roce 2013 a pojištěná osoba se narodila v roce 1994, patří již tato osoba do věkové kategorie od 19 do 69 let bez ohledu na to, zda skutečně oslavila 19. narozeniny.

zavřít
 
 
 
 
 
nápověda

V tomto případě může být datum počátku pojištění nejdříve za 3 dny.

zavřít

Cíl cesty

Rozdělení jednotlivých zemí do regionů.

Evropa

Následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (a Azory a Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (a Kanárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (a o. Man, Normanské o.) a dále pak tyto státy: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko.

Svět

Všechny státy světa (mimo České republiky).

zavřít

Typ cesty

Co patří pod jednotlivé druhy.

Typ cesty může být svázán s konkrétním balíčkem. Pokud vám nabízený typ cesty nevyhovuje, vraťte se prosím zpět a vyberte si jiný.

Turistická cesta

Běžné rekreační a poznávací cesty a pobyty, studijní pobyty. Zahrnuje i oddechové a necílené rekreační činnosti, které nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů cesty (badminton, bruslení, kuželky, plavání a šnorchlování, stolní tenis, tenis).

Pracovní cesta

Služební a pracovní cesty a pobyty v zahraničí, stáže, praxe, charitativní a dobrovolná činnost, pobyty au pair. Zahrnuje i oddechové a necílené rekreační činnosti, které nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů cesty (badminton, bruslení, kuželky, plavání a šnorchlování, stolní tenis, tenis).

zavřít

Pojištění léčebných výloh 

Pojištění léčebných výloh vám kryje zejména náklady na zdravotní ošetření v zahraničí. nápověda

V případě úrazu nebo náhlého onemocnění budou uhrazeny náklady na lékařské ambulantní ošetření, pobyt v nemocnici, akutní ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, apod.

zavřít

Volitelná připojištění

Úrazové pojištění kryje rizika trvalých následků, doby nezbytného léčení a smrti úrazem. nápověda

Trvalé následky

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu ze zvolené pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá dle oceňovací tabulky rozsah jeho tělesného poškození.

Smrt úrazem

V případě smrti pojištěného následkem úrazu se vyplatí pojištěným zvolená pojistná částka.

Doba nezbytného léčení

Za dobu léčení úrazu se vyplatí pojištěnému ze zvolené pojistné částky tolik procent, kolika procentům podle oceňovací tabulky odpovídá plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.

zavřít
Vztahuje se na krytí škod na majetku i na újmu na zdraví způsobených v zahraničí třetí osobě při běžných rekreačních činnostech. nápověda

Nevztahuje se na škody způsobené řízením vozidla nebo lodi, na úhrady pokut a penále atd.

zavřít
Vztahuje se na zničení nebo ztrátu zavazadel při loupeži, vloupání, dopravní nehodě nebo působením živlů. nápověda

Škodou působením živlů je například požár, povodeň, vichřice nebo pád stromů. Za loupež považujeme odcizení zavazadel pod pohrůžkou násilí a vyžadujeme policejní protokol. V případě vloupání do vozidla hradíme vše kromě elektroniky (mobily, notebooky, kamery, ...). V době, kdy jsou zavazadla svěřena přepravci, se na ně pojištění nevztahuje.

zavřít
Zajistíme vám pomoc při řešení právních sporů v zahraničí do limitu 200 000 Kč. nápověda

Poskytuje podporu a právní asistenci pojištěnému např. při ztrátě dokladů, při jednání s policií nebo jinými úřady, v případě hospitalizace, při dopravní nehodě, při mimosoudním nebo soudním řízení apod.

zavřít
Pojištění pro psa, kočku nebo fretku v případě úrazu nebo náhlého onemocnění do limitu 30 000 Kč. nápověda

Náklady na veterinární ošetření vám budou kryty do 70% vyplacených nákladů maximálně však do limitu 30 000 Kč. Podmínkou je, že pojištěné zvíře má svůj pas a je identifikovatelné čipem nebo má vytetované číslo.

zavřít
Pojištění vybavení domácnosti a zajištění asistenční služby po dobu vaší cesty. nápověda

Zaručí vám pojistné plnění až do výše vámi zvoleného limitu na pořízení nových věcí v případě jejich krádeže, poškození nebo zničení při požáru, záplavě, havárii vodovodního potrubí apod. Součástí pojištění je i asistenční služba, která zajistí ostrahu opuštěné domácnosti, opravu poškozených vstupních otvorů (zasklení, výměnu zámků…) apod.

zavřít
  • Nevstávejte od počítače a jen doplňte zbývající formulář
  • Vše můžete mít vyplněno za pár dalších minut
  • Není třeba nikoho dalšího