Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za 60s k odhlášení. Tlačítkem „Prodloužit“ odložíte odhlášení o 45 minut.

Jak jste spokojen/a s fungováním Klientské zóny?

Děkujeme, to máme radost. Je i tak něco, co bychom mohli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak? Co vám tam chybí?
Děkujeme za váš názor. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak, abyste nám příště dal/a jedničku?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?

Pojištění odpovědnosti občana

1Osobní údaje 2Platba a doručení 3Rekapitulace 4Závěr

Vyplňte prosím všechny údaje označené tučně s hvězdičkou, údaje jsou potřebné pro uzavření smlouvy.

Chyba!

Údaje o pojištění

Limity pojistného plnění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám.

Újmy na zdraví2 000 000 Kč
Škody na majetku1 000 000 Kč
Finanční škody500 000 Kč

Územní rozsah: Evropa


Naše nabídka

Základní cena: 412
Konečná cena pro vás: 368 Kč ročně

Osobní údaje

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje? Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, bez nich Vám však nebudeme moci připravit nabídku pojištění. Pro přípravu nabídky pojistné smlouvy potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození), adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, na kterou Vám bude následně zaslána nabídka, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu. Správcem Vašich osobních údajů bude Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1. Bližší informace naleznete ZDE.


Pojistník

Pojistník je ten, který s Českou pojišťovnou uzavírá smlouvu a bude platit pojistné.

Rodné číslo uvádějte bez mezer a lomítek.
Jste cizí státní příslušník bez rodného čísla? Pokud je pojistníkem cizí státní příslušník, uveďte datum narození ve tvaru RRMMDD a na pozicích číslic za lomítkem napište 777 (pro narozené do roku 1953 včetně) nebo 7777 (pro narozené od roku 1954). Například datum narození muže 10.04.1980 napíšeme pro cizince ve tvaru 8004107777. zavřít

Např. 12000

Telefonní číslo bez předvolby a mezer. Např. 224051111.

Uveďte nám na sebe telefonní kontakt a my se vám rádi ozveme. Pomůžeme vám s nastavením pojištění. Společně se dokážeme lépe přizpůsobit vašim požadavkům a přáním. Vámi zadané telefonní číslo budeme z tohoto důvodu uchovávat pouze po dobu 5 pracovních dnů, poté jej smažeme. Více informací o zpracování osobních údajů .

Pojištěný


Pojištěným smí být pouze občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění odpovědnosti jiných osob z důvodu příbuzenského vztahu, činnosti vykonávané těmito osobami nebo členství těchto osob. Na žádost pojistitele klient uvedené skutečnosti osvědčí.
Rodné číslo uvádějte bez mezer a lomítek.
Jste cizí státní příslušník bez rodného čísla? Pokud je pojištěným cizí státní příslušník, uveďte datum narození ve tvaru RRMMDD a na pozicích číslic za lomítkem napište 777 (pro narozené do roku 1953 včetně) nebo 7777 (pro narozené od roku 1954). Například datum narození muže 10.04.1980 napíšeme pro cizince ve tvaru 8004107777. zavřít

Např. 12000

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa bude použita pro písemnou korespondenci související s vaší smlouvou o pojištění odpovědnosti občanů.Např. 12000